35.5 C
Arges
16 iulie, 2024

Calendar ortodox 26 septembrie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră pentru creştinii ortodocşi

Calendar ortodox 26 septembrie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră, astăzi, pentru creştinii ortodocşi de Sfântul Domnitor Neagoe Basarab şi Sfântul Ioan Evanghelistul.

Sursa foto: Ziarullumina.ro

Sărbătoare cu cruce neagră, astăzi, pentru creştinii ortodocşi din întreaga lume de Sfântul Domnitor Neagoe Basarab şi Sfântul Ioan Evanghelistul.

Sfântul Neagoe Basarab este prăznuit pe data de 26 septembrie, iar canonizarea sa a fost hotărâtă în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod din 8-9 iulie 2008.

Sfântul Neagoe Basarab a fost domn al Ţării Româneşti între 1512-1521.

Acesta a fost înmormântat la Curtea de Argeş, iar pe a sa piatră de mormânt stă scris: „A răposat robul lui Dumnezeu Io Neagoe Voievod și Domn a toată Țara Românească și a părților dunărene, în luna lui Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani și jumătate. Și rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic și lăcășul oaselor mele, ca să fie nestricat“.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este şi el prăznuit astăzi, 26 septembrie, de către Biserica Ortodoxă.

Sfântul Evanghelist Ioan a fost fiul Salomeei mironosița și al lui Zevedei, un pescar din Betsaida Galileii. În Sfânta Scriptură el se prezintă ca fiind „ucenicul prea iubit al lui Iisus”

Sfântul Ioan Evanghelistul a fost alături de Mântuitorul Iisus Hristos în cele mai importante momente ale vieţii Sale pe Pământ.

Ioan este şi apostolul care s-a rezemat pe umărul Mântuitorului Iisus Hristos la Cina cea de Taină.

Calendar ortodox 26 septembrie 2023. Sărbătoare de Sfântul Neagoe Basarab şi Sfântul Ioan Evanghelistul

De sărbătoarea cu cruce neagră Sfântul Neagoe Basarab şi Sfântul Ioan Evanghelistul, creştinii ortodocşi pot rosti una dintre cele mai vechi rugăciune către Maica Domnului.

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Sursa: https://www.antena3.ro/actualitate/religie/calendar-ortodox-26-septembrie-2023-686361.html

Ultimă oră

Același autor